Regler

Reglerne om opsætning af vores skurvogne har ofte ført til mange spørgsmål og vores kunder har håndteret det forskelligt. 

Grundlæggende anbefaler vi, at man taler med kommunen og også gerne med med grundejerforeningen, om hvilke lokalplaner, der gælder for jeres område. Det er desuden vigtigt at tale med naboerne om den nye skurvogn på forhånd at hensyn til nabofreden. 

Vores skurvogne kan gå under betegnelsen udhus/skur , så længe man ikke tilslutter f.eks. vand og kloak. 

Generelle regler

Sommerhuse:  

  • Man skal anmelde op til 35m2 skur/udhus på sin grund, men man behøver ikke at ansøge. *
  •  Udhus/skur skal være 5 m fra skel, når det er over 2,5 m højt.** 

Helårshus:  

  • Man skal anmelde op til 50 m2 skur/udhus på sin grund,  men man behøver ikke at ansøge. *
  • Udhus/skur skal være 2,5 m fra skel, når det er over 2,5 m højt. ** 

*Med skur/udhus menes der ”alt hvad, der kan lægge sne på ” . F.eks. drivhus, garage, brændeskur mm.

** Vores skurvogne er over 2,5 m høje, og dertil kommer punktfundamentet. 

Vi understreger, at det er kundens eget ansvar at sikre sig, at reglerne overholdes.